We help the world growing since 2010

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ
Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd.

Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 บริษัทในเครือของ World Level Supply Chain Management Groupกลุ่มประกอบด้วย World Class Supply Chain (Hebei Free Trade Zone) Co., Ltd. Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd. Hebei Unsung Eco-energy Technology Co., Ltd. Hebei Allot Internet Technology Co., Ltd. Hebei Yuantang Gene Technology Co., Ltd. และ Shihang Management Hebei Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นร่วมกันโดยบริษัท 6 แห่งเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการการค้าระหว่างประเทศที่สมบูรณ์

บริการ

1b266c1b
1ba2afe9
337256b0
ad012448